להזמנות התקשרו
 09.80.80.33.32

VOS TRANSFERTS AU DÉPART DE LA GARE DE MASSY DÈS 30€

CHAUFFEUR PRIVÉ VTC

GARE DE MASSY - PARIS

CHAUFFEUR PRIVÉ VTC

GARE DE MASSY - CDG

CHAUFFEUR PRIVÉ VTC

GARE DE MASSY - ORLY

GARE DE MASSY

Transfert VTC Gare de Massy

Besoin d'un véhicule pour aller ou partir de la gare de Massy ? Les chauffeurs de la société CAR & VIP sont à votre disposition.

Nos véhicules sont récents et spacieux, pouvant vous accueillir avec vos bagages. Nos chauffeurs vous aideront à mettre et sortir vos bagages du véhicules.

NOS GAMMES DE VÉHICULES

SERVICES

TRANSFERT
MISE À DISPOSITION
SIÈGE BÉBÉ

CHAUFFEURS

Professionnels, expérimentés et discrets.

CAR & VIP

Spécialiste du transport de personnes sur Paris et Île de France.

DESTINATION

Transferts toutes distances / Mise à disposition.

CAR & VIP

Aéroports / Gares / Villes / Tourisme

AÉROPORTS

Attente devant le hall avec pancarte à votre nom.

CAR & VIP

Roissy - CDG / Orly / Beauvais / Le Bourget / Vatry

PRIX BAS

Tarif connu à l'avance / Prix forfaitaire.

CAR & VIP

Des forfaits aux prix justes pour des dizaines de destinations.

השירותים שלנו

רכב

רכבים עדכניים, מרווחים ונוחים.

וויי - פיי

תהנה מחיבור לאינטרנט על סיפון הרכבים שלנו.

מזוודות

ללא תשלום נוסף עבור המטען שלך. אנחנו דואגים להעמיס את הרכב שלנו.

תַשְׁלוּם

שלם באינטרנט או ברכב.

Our services

Vehicle

Recent, spacious and comfortable vehicles.

Wifi

Enjoy an internet connection on board our vehicles.

Suitcases

No extra charge for your luggage. We take care of loading our vehicle.

Payment

Pay online or in the vehicle.