להזמנות התקשרו
 09.80.80.33.32

VOS TRANSFERTS AU DÉPART DE LA GARE D'AUSTERLITZ DÈS 30€

CHAUFFEUR PRIVÉ VTC

GARE D'AUSTERLITZ - PARIS

CHAUFFEUR PRIVÉ VTC

GARE D'AUSTERLITZ - CDG

CHAUFFEUR PRIVÉ VTC

GARE D'AUSTERLITZ - ORLY

GARE D'AUSTERLITZ

Transfert VTC vers ou depuis la Gare d'Austerlitz

Vous avez un train à prendre au départ de la gare d'Austerlitz ? Nos chauffeurs seront toujours à l'heure au lieu de rendez-vous, la ponctualité est notre priorité.

Votre train arrive à la gare d'Austerlitz ? Peu importe votre heure d'arrivée, nos chauffeurs vous attendront devant avec une pancarte à votre nom.

Nos véhicules sont récents et spacieux. Ils pourront vous accueillir vous et vos bagages.

NOS GAMMES DE VÉHICULES

SERVICES

TRANSFERT
MISE À DISPOSITION
SIÈGE BÉBÉ

CHAUFFEURS

Professionnels, expérimentés et discrets.

CAR & VIP

Spécialiste du transport de personnes sur Paris et Île de France.

DESTINATION

Transferts toutes distances / Mise à disposition.

CAR & VIP

Aéroports / Gares / Villes / Tourisme

AÉROPORTS

Attente devant le hall avec pancarte à votre nom.

CAR & VIP

Roissy - CDG / Orly / Beauvais / Le Bourget / Vatry

PRIX BAS

Tarif connu à l'avance / Prix forfaitaire.

CAR & VIP

Des forfaits aux prix justes pour des dizaines de destinations.

השירותים שלנו

רכב

רכבים עדכניים, מרווחים ונוחים.

וויי - פיי

תהנה מחיבור לאינטרנט על סיפון הרכבים שלנו.

מזוודות

ללא תשלום נוסף עבור המטען שלך. אנחנו דואגים להעמיס את הרכב שלנו.

תַשְׁלוּם

שלם באינטרנט או ברכב.

Our services

Vehicle

Recent, spacious and comfortable vehicles.

Wifi

Enjoy an internet connection on board our vehicles.

Suitcases

No extra charge for your luggage. We take care of loading our vehicle.

Payment

Pay online or in the vehicle.