להזמנות התקשרו
 09.80.80.33.32

VOS TRANSFERTS AU DÉPART DE LA GARE de Marne la Vallée Chessy DÈS 30€

CHAUFFEUR PRIVÉ VTC

MARNE LA VALLÉE CHESSY - PARIS

CHAUFFEUR PRIVÉ VTC

MARNE LA VALLÉE CHESSY - CDG

CHAUFFEUR PRIVÉ VTC

MARNE LA VALLÉE CHESSY - ORLY

MARNE LA VALLÉE CHESSY - PARIS

Transfert VTC vers ou depuis la gare de Marne La Vallée Chessy

Vous partez en vacances ? en week-end ? en voyage d'affaire au départ de la gare de Marne La Vallée Chessy ? Nos chauffeurs viendront vous chercher à l'heure, pas de stresse à avoir.

Votre train arrive à la gare de Marne La Vallée Chessy ? Pensez à réserver votre course en ligne, afin que votre chauffeur vous attende devant le hall avec une pancarte à votre nom.

NOS GAMMES DE VÉHICULES

SERVICES

TRANSFERT
MISE À DISPOSITION
SIÈGE BÉBÉ

CHAUFFEURS

Professionnels, expérimentés et discrets.

CAR & VIP

Spécialiste du transport de personnes sur Paris et Île de France.

DESTINATION

Transferts toutes distances / Mise à disposition.

CAR & VIP

Aéroports / Gares / Villes / Tourisme

AÉROPORTS

Attente devant le hall avec pancarte à votre nom.

CAR & VIP

Roissy - CDG / Orly / Beauvais / Le Bourget / Vatry

PRIX BAS

Tarif connu à l'avance / Prix forfaitaire.

CAR & VIP

Des forfaits aux prix justes pour des dizaines de destinations.

השירותים שלנו

רכב

רכבים עדכניים, מרווחים ונוחים.

וויי - פיי

תהנה מחיבור לאינטרנט על סיפון הרכבים שלנו.

מזוודות

ללא תשלום נוסף עבור המטען שלך. אנחנו דואגים להעמיס את הרכב שלנו.

תַשְׁלוּם

שלם באינטרנט או ברכב.

Our services

Vehicle

Recent, spacious and comfortable vehicles.

Wifi

Enjoy an internet connection on board our vehicles.

Suitcases

No extra charge for your luggage. We take care of loading our vehicle.

Payment

Pay online or in the vehicle.